Adviescentrum voor Zorghuisvesting brengt toekomstige ontwikkelingen in zorgvastgoed onder uw aandacht

AcvZ en partners


De Stichting AcvZ, Adviescentrum voor Zorghuisvesting, is per 1 juni 2013 opgericht door Cure+Care consultancy en Zorgbouw Consult.

Het AcvZ richt zich er op om vanuit een onafhankelijke visie en positie werkzaamheden te ondersteunen van partijen betrokken bij het bouwen in de zorg. Dit krijgt gestalte zowel in individuele projecten als in sectorale en generieke vraagstukken via kennisoverdracht, advisering, second opinion, regioverkenning en haalbaarheidsonderzoek.

Voor het uitbrengen van publicaties zoals de Bouwkostennota’s heeft Stichting AcvZ samenwerking gezocht met een aantal gerenommeerde partners in de zorgbouw en het zorgvastgoed:

Deze partijen hebben de organisatie van de publicaties ondersteund en tevens bijgedragen in foto’s en in tekst. Vanuit hun actuele praktijkervaring selecteren zij thema’s waarover zij hun specifieke deskundigheid presenteren.

Activiteiten


naar activiteiten »

Nieuws


naar het nieuwsarchief »

Projecten


Overzicht projecten

Reinier de Graaf Gasthuis, Delft
Omschrijving opdracht: Advisering over toepassing van het saneringsregime.

Noordwest Ziekenhuisgroep, locatie MCA, Alkmaar (STZ)
Omschrijving opdracht: Bestuursadvisering over lokatieproblematiek.

Ziekenhuis Zoetermeer,
Lokaal basisziekenhuis 
Omschrijving opdracht: Advisering over bouwkundige inpassing orthopedische kliniek.

Zorgaccent Almelo, Wonen Welzijn en Zorg in Twente en Salland
Omschrijving opdracht: Advisering over huurcontracten voor zorgvoorzieningen.

Argos Zorggroep, revalidatie en ouderenzorgen in Rijnmond
Omschrijving opdracht: Advisering over vastgoedstrategie en saneringsregeling.

Reinier de Graaf Gasthuis, Delft
Onderdeel van de RdG/Haga Groep (STZ).
Omschrijving opdracht: Advisering van de Raad van Bestuur bij voorbereiding, ontwerp en bouwuitvoering van de vervangende nieuwbouw.

Wilhelmina Ziekenhuis, Assen 
Regionaal basisziekenhuis.
Omschrijving opdracht: Klankbord voor de Raad van Bestuur bij de voorbereiding van het renovatietraject.

Amstelring, Amsterdam en regio Amstelland-Meerlanden
Amstelring is een organisatie voor zorg aan huis en verpleegd wonen. Cliënten kunnen er op diverse locaties terecht voor verpleging, verzorging en diensten aan huis, zoals huishoudelijke hulp en professionele wijkteams. 
Omschrijving opdracht: Advisering omtrent vastgoedbeleid en aansturing van projecten. Extra aandacht wordt besteed aan de consequenties van het overheidsbeleid in de langdurige zorg

Antoni van Leeuwenhoek, Amsterdam
Antoni van Leeuwenhoek (AVL) is een oncologisch ziekenhuis en bevat een centrum voor wetenschappelijk onderzoek naar kanker.
Omschrijving opdracht: Advisering over de vastgoedconsequenties van de voorgenomen fusie met de oncologieafdeling van het UMCU. Primair worden de procedurele en financiële gevolgen geanalyseerd.

Als referenties voor eerdere second opinions of klankbordstudies over vastgoedprojecten kunnen worden genoemd:
- Dichterbij, Gennep
- Cordaan, Amsterdam
- Amstelring, Amsterdam
- Tante Louise, Bergen op Zoom
- Sint Elisabeth ziekenhuis, Tilburg
- Oduber Hospitaal, Aruba
- Martini Ziekenhuis, Groningen
- Atrium Ziekenhuis, Heerlen
- Slotervaart Ziekenhuis, Amsterdam
- Amphia Ziekenhuis, Breda

 

Organisatie


Het AcvZ heeft zijn Kernwaarden omschreven in een visiedocument.

 

Onafhankelijk;
om de onafhankelijkheid te kunnen aantonen en te borgen vinden wij de rechtsvorm waarbij AcvZ een stichting is, hiervoor het meest geëigend. Een stichting zal altijd verantwoording moeten kunnen afleggen over de door haar uitgevoerde werkzaamheden.

Deskundig;
de deskundigheid van AcvZ wordt tweeërlei uitgedragen. In de eerste plaats door een deskundig bestuur aan te stellen, dat bestaat uit mensen die hun sporen in de zorg meer dan verdiend hebben. In de tweede plaats door bij de uitvoering van adviesopdrachten gebruik te maken van voor die opdrachten toegesneden specifieke deskundigheid uit het veld. De opdrachtgever krijgt altijd de juiste expertise.

Waardevrij;
doordat de advisering plaatsvindt op bestuurlijk niveau heeft het AcvZ, anders dan een maatschappelijk belang, geen andere belangen bij de uitkomsten dan de door haar uitgevoerde adviesopdrachten. Hierdoor wordt het mogelijk om zowel voor zorgorganisaties als voor koepelorganisaties adviesopdrachten uit te voeren. Ook kunnen adviesopdrachten worden uitgevoerd voor andere stakeholders zoals verzekeringen, waarborgfonds, financiers en (rijks)overheden. Doordat als stichting transparantie wordt geboden in de verslaglegging kan waardevrij adviseren ook worden aangetoond.

Innovatief;
het innovatieve karakter van AcvZ kan wordt ontwikkeld door een kennisdatabank te creëren om daarmee:
- inzicht te bieden in best practices;
- internationale ontwikkelingen te delen;
- kostenkengetallen een nieuw leven in te blazen;
- financiële ratio’s op te nemen;
- benchmarkgegevens te plaatsen en te raadplegen.

Samenstelling van het Bestuur
  Ir. J.H. van Zanten, voorzitter
  Ing. M.D. van den Berg, vice voorzitter


Samenstelling Raad van Advies
 
Mr. J.P.T. van der Kruis
  Drs. W.B. Meijer
  Ir. S. Hora Siccama