Symposium ‘Visie op vastgoed’ voor ziekenhuizen en zorginstellingen


Op 25 november 2022 organiseert Stichting AcvZ, het Adviescentrum voor Zorghuisvesting, een symposium in Bilthoven met als thema ‘visie op vastgoed’. Het is tevens het thema van de nieuwe uitgave van de Bouwkostennota 2023 van AcvZ, die tijdens het symposium gepresenteerd zal worden.

Sprekers op het symposium
Bouwdirecteuren en managers huisvesting van ziekenhuizen en zorginstellingen geven een toelichting op hun visie op de ontwikkeling van de gebouwen en vastgoedportefeuille van hun organisaties.
Uiteraard zullen ook de nieuwe kostenkengetallen worden gepresenteerd en toegelicht. Gezien de diverse ontwikkelingen in de afgelopen periode zijn de bouwkosten aanzienlijk gestegen.

De volgende sprekers hebben hun deelname toegezegd:
-        Robert Clement, bouwdirecteur Antoni van Leeuwenhoek, vertelt hoe de omvang van het vastgoed van het ziekenhuis na jaren van groei nu aan de vooravond van krimp staat.
-        Roeland Brouns, directeur Vastgoed bij ’s Heeren Loo, licht toe wat Corporate Real Estate management voor zijn organisatie betekent en geeft zijn visie op de vastgoedontwikkeling van zijn organisatie.
-        Victor de Leeuw, partner/architect van EGM architecten, geeft zijn visie op zorgvastgoed vanuit de positie van architect, die betrokken is bij veel projecten in de zorg.
-        Adriaan van Engelen, directeur van Milieu Platform Zorgsector informeert ons over de actuele stand van zaken met betrekking tot de verduurzaming van zorgvastgoed.
-        Marc Hengstmangers, directeur van IGG Bouweconomie, schetst de ontwikkeling van de bouwkosten van de afgelopen jaren en werpt een blik in de toekomst.
-        Martin van den Berg, bestuurslid van de Stichting Adviescentrum voor Zorghuisvesting, geeft een toelichting op de meest recente bouwkostenkengetallen.

Locatie en programma
Het symposium vindt plaats in de voormalige kapel op het terrein van “Berg en Bosch” te Bilthoven.
De ontvangst is vanaf 9:30 in het restaurant van de voormalige kapel. Het symposium begint om 10:00 uur met diverse sprekers die hun visie op zorgvastgoed zullen toelichten. Tevens zullen de nieuwe kostenkengetallen worden toegelicht. Vanaf 12:00 uur is er gelegenheid om met de sprekers en uw collega’s in gesprek te gaan tijdens een lopende lunch. Deelnemers aan het symposium ontvangen een exemplaar van de nieuwe Bouwkostennota 2023.

Kosten en reservering
De kosten voor het symposium inclusief lunch en de nieuwe Bouwkostennota 2023 bedragen € 245 inclusief btw.
Het aantal plaatsen is beperkt. Wij adviseren u om spoedig een plaats te reserveren met een e-mail aan info@stichtingacvz.nl.

Kennispartner van AcvZ
De Stichting AcvZ, Adviescentrum voor Zorghuisvesting, richt zich op het ondersteunen van werkzaamheden van partijen betrokken bij het bouwen in de zorg, vanuit een onafhankelijke visie en positie. Dit krijgt gestalte via kennisoverdracht, advisering, second opinion, regioverkenning en haalbaarheidsonderzoek in zowel individuele projecten als generieke vraagstukken.

AcvZ werkt structureel samen met gerenommeerde partijen in zorgbouw en het zorgvastgoed:
-        Aronsohn
-        Bouw Commissioning Nederland
-        Cure + Care Consultancy
-        DDC Consulting
-        Deerns
-        EGM architecten
-        IGG Bouweconomie
-        Van Aarle de Laat
-        ZRi

 Voor meer informatie zie website Stichting AcvZ.