Bouw in de zorg - Nestores


In april kregen de leden van Nestores (Vereniging voor oud-bestuurders in de gezondheidszorg) een rondleiding door Isala klinieken. In de wandelgangen van de rondleiding kwam de vraag aan de orde naar de actuele waarde van dergelijke normen uit het oude bouwregime van WZV en WTZi. 

Wim Meijer heeft e.e.a. toegelicht. In de nieuwsbrief van Nestores is het onderstaande artikel opgenomen:

Nestores nieuwsbrief 14-mei-2014.pdf