Conferentie over duurzaam zorgvastgoed


VDL_8581-klein2.jpg

Op 15 november jl. organiseerde het AcvZ met zijn partners een invitational conference met als thema “Verduurzaming van Zorgvastgoed”.
Als gastheer trad op de Stichting Altrecht; regionaal GGZ centrum te Zeist. De 60 gasten, vastgoed-managers en bouwdirecteuren uit de zorg, waren genodigden van de partners van AcvZ:
Van Aarle de Laat, Aronsohn, Bouwcommissioning Nederland, Cure + Care Consultancy, Deerns, EGM, Quadrance, ZorgbouwConsult en ZRi.

De aftrap voor de bijeenkomst onder leiding van Jan van der Kruis, voorzitter AcvZ, werd verricht door “Keynote”spreker Aad de Groot, bestuursvoorzitter van Zorgverzekeraar DSW (6e klantvriendelijk bedrijf van Nederland!), over hoe het thema duurzaamheid een steeds belangrijkere rol gaat spelen en wat de uitdagingen hiervoor zijn binnen zijn organisatie. Vastgoed moet steeds flexibeler kunnen inspelen op veranderende functies. Maar minder en kleiner bouwen is ook een optie voor duurzaamheid.

Verder werden inleidingen gepresenteerd door:
Eric Mimmel, manager Vastgoed en Infrastructuur van het Radboud Universitair Medisch Centrum. Hij gaf een inkijk in het ontstaan en de ontwikkeling van het vastgoed van zijn ziekenhuis en in het opgestelde duurzaamheidsplan en de routekaart. Bij het Radboudumc is een businesscase opgesteld voor 2030. Hoe ziet de demografie eruit, hoe zal de zorg zijn ingericht en wat zijn de verschillende ontwikkelingen binnen medisch onderzoek, onderwijs en technologie. Het duurzaamheidsplan werd getoond in termen van doelstellingen en kosten. Afgesloten werd met een concretisering per cluster.

Walter Knoll presenteerde namens Altrecht de duurzaamheidsaanpak van deze instelling: organisch en evolutionair. De tijdlijn die Altrecht daarbij hanteert werd voor de korte termijn concreet ingevuld.

Anita Haak van ZRi startte met een overzicht van wettelijke verplichtingen en met een onderscheid tussen nieuwbouw en verbouw. Dit werd vervolgens vertaald in doelstellingen en stappenplannen voor instellingen. Met als laatste stap: zoek de financiering die passend is bij de gekozen maatregelen.

Adriaan van Engelen van het Milieu Platform Zorgsector introduceerde zijn organisatie en gaf toelichting op de werking van de Milieumonitor Zorg. Als doelstellingen voor het opstellen van de twee routekaarten (ziekenhuizen en langdurige zorg) zag hij zowel het nakomen van het klimaatakkoord en van de green deal als het voorkomen van nieuwe regels op gebouwniveau. Het biedt ook mogelijkheden voor de betrokkenheid van de brancheorganisaties. Hij eindigde met bijzondere aandacht voor de CO2 reductietool

Het inhoudelijk gedeelte van de conferentie werd afgesloten met de uitreiking van de door het AcvZ nieuw uitgebrachte Bouwkostennota 2020. De inhoud hiervan bevat naast de gebruikelijke actualisatie van richtgetallen en kostencijfers ook extra aandacht voor de duurzaamheid bij individuele instellingen. Hiermee geeft het AcvZ een vervolg op de eerste duurzaamheidsbijeenkomst van 2 november 2018, waar destijds vooral de procedurele aspecten centraal stonden.

Hebt u nadere belangstelling voor deze inleidingen? Neem dan contact op met ons secretariaat via info@stichtingacvz.nl.