Persbericht: Zorginstellingen scoren met duurzaamheid


BKN2020 voor op site.JPG

Persbericht. Den Haag 15 november 2019

Een groep prominente Nederlandse ziekenhuizen heeft hun plannen en prestaties in het verduurzamen van hun zorgvastgoed uitgebreid gepresenteerd. Zij publiceren hun activiteiten vandaag in de nieuwe Bouwkostennota 2020 voor de zorgbouw, die ter gelegenheid van het Duurzaamheidscongres van het Adviescentrum voor Zorghuisvesting, is uitgebracht.

De ziekenhuizen Alrijne, Isala, Radboud en Rijnstate gaan volgens hun planning binnenkort voldoen aan de scherpe eisen van BREEAM en Milieuthermometer van de Zorg. Voorbeelden van concrete maatregelen, die hiervoor ingezet worden, zijn zonnepanelen, stadsverwarming, warmte- en koude bodemopslag, scheiden van afval, LED-verlichting, smart building, extra daglicht, etc. Alrijne gaat zelfs over tot het plaatsen van een groene extra voorzetgevel. Opmerkelijk is  het belang dat deze ziekenhuizen hechten aan het oprichten van een eigen duurzaamheidsorganisatie en aan het beperken van de omvang van hun gebouwen en aan vergroting van de flexibiliteit ervan.

Naast ziekenhuizen is er ook een inbreng vanuit de care: Altrecht als GGZ-instelling en de Argos Zorggroep. De noodzaak tot flexibilisering en “ombouwbaarheid” wordt daar nog sterker gevoeld door het gewijzigde zorgbeleid van de overheid.

Voor zorginstellingen geldt dat zij in het Klimaatakkoord en de Green Deal Zorg harde verplichtingen voor duurzaamheid zijn aangegaan. Deze klimaatdoelstellingen richten zich op CO2-reductie, energietransitie, circulariteit, schoon water en gezonde leefomgeving. Over deze gecompliceerde transitie heeft de brancheorganisatie Vereniging Gehandicapten Nederland het openingsartikel geschreven. Daarin worden ook specifieke knelpunten inclusief bekostigingsproblemen behandeld en suggesties voor oplossingen gedaan.

De Bouwkostennota 2020 van het AcvZ, waarin de verschillende presentaties zijn opgenomen, wordt tijdens het Duurzaamheidscongres aangeboden aan Aad de Groot, de nieuwe bestuursvoorzitter van verzekeraar DSW. Deze publicatie, inmiddels beschikbaar via deze site, bevat een actualisatie van kengetallen en benchmarks van eerdere Bouwkostennota’s. De nieuwe getallen bieden ruimte voor extra kosten in de zorgbouw: vernieuwing van operatiekamers in de cure en brandweervoorzieningen en ICT in de care. De nieuwe kengetallen laten een prijsstijging zien van 6% voor de cure en 7½% voor de care.

Hieronder volgen de tabellen over de investeringskosten per 1 juli 2019.Bouwkostennota 2020 AcvZ kengetallen investeringskosten per 1 juli 2019

Hans van Zanten, bestuurder AcvZ

Voor het bestellen van de digitale versie van de Bouwkostennota 2020 klik hier.