Ook FMT Gezondheidszorg neemt nieuws AcvZ over


Ook FMT Gezondheidszorg publiceerde een artikel naar aanleiding van de door AcvZ gepubliceerde indexcijfers bouwkosten in de gezondheidszorg. Op 13 februari schrijft zij: scherpe kostenstijging zorgvastgoed verwacht.

Naast het noemen van de verschillende cijfers, belichten zij de afname van het aantal ziekenhuizen: personeelskrapte, verhoogde kwaliteitseisen en fusies leiden tot ingrepen in het vastgoed.

Lees hier het artikel van FMT.